• Fotograaf Annette
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Cora
  • Fotograaf Ruud
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Edwin
  • Fotograaf Cora
ADA Logo

Baseline

Project Baseline Zegerplas

In  mei 2016 wordt er gestart met het baseline Zegerplas project. Het doel van baseline projecten is   om op lange termijn de waterkwaliteit en biodiversiteit te observeren. Project Baseline is van oorsprong een initiatief van Global Underwater Explorers (GUE). Het project wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers die getrained zijn/worden in het verrichten van metingen (zoals vertikaal en horizontaal doorzicht, het observeren van SETL platen) en biologische observaties. Deze gegevens worden verzameld o.a. op de website van Project Baseline

Kennis over hoe gegevens worden verzameld worden ook gedeeld tussen verschillende projecten Baseline, o.a. met Haarlemmermeer en Groene Heuvels.  

Om de observaties te kunnen verrichten op steeds dezelfde plaats worden in de plas meetstations geplaatst. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om te helpen als vrijwilliger voor het project. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via baseline@alphenseduikverenigingatlantis.nl

Biodiversiteit

Verbeteringen van de biodiversiteit

 

Uit recente observaties van ACT (Academic Consultantcy Training) van Universiteit Wageningen en duikers van de Alphense Duikvereniging zijn indicaties gevonden dat de biodiversiteit zich eenzijdig ontwikkelt op sommige vlakken. Qua waterplanten is er een overheersende hoeveelheid waterpest vastgesteld. Qua mossels is de driehoeksmossel verdreven om plaats te maken voor de exoot quagga mossel en uit vispopulatie metingen blijkt dat vooral brasem en voorns domineren.

Het ACT onderzoek geeft ook aan dat interventies die bijdragen aan een betere biodiversiteit mogelijk zijn en een basis voorwaarde vormen voor een gezonder ecosysteem en derhalve gezonder water voor recreanten. Geplande interventies zijn: aanleggen kunstrif (bijvoorbeeld door het afzinken van een wrak) en stimuleren plantenbiodiversiteit.  

Natuur zichtbaar maken

“Is wat te zien onderwater ? “ en “wat hebben jullie in de plas gezien?” zijn de standaard vragen van recreanten rond en op de plas die duikers bijna altijd gesteld krijgen wanneer ze respectievelijk te water gaan en weer aan land komen.  Wij willen graag geinteresseerden betrekken bij en informeren over het onderwaterleven. Hiervoor zullen wij o.a. informatieborden langs de plas gaan plaatsen. Daarnaast zal er voorlichting worden gegeven op (basis)scholen. Ook zal er een expositie worden georganiseerd over de 
natuur onderwater in de Zegerplas.